www.CzysteRece.pl - higiena rąk, zasady dezynfekcji, kontrola i prewencja zakażeń

Higieniczne mycie rąk

Mycie trwające 1 minutę: higieniczne mycie rąk pod bieżącą wodą przy użyciu 2 - 3ml płynnego mydła, zgodnie ze standardem , wg shematu Ayliffe'a, tak aby zapewnić całkowite pokrycie rąk środkiem myjącym. Każdy etap obejmuje 5 ruchów „tam i z powrotem".
(Zalecane czynności pozwalają na dokładne mycie i dezynfekcję rąk bez pozostawienia na powierzchni skóry "miejsc omijanych" w toku innych sposobów mycia). Spłukać dłonie pod bieżącą wodą -15 s, tak by woda spływała w kierunku palców. Osuszyć ręce jednorazowym ręcznikiem. Jeżeli wypływ wody z kranu nie jest wyłączany automatycznie, lub obsługiwany za pomocą łokcia, kran należy zakręcać przez papierowy ręcznik (aby uniknąć wtórnego skażenia umytej dłoni).