www.CzysteRece.pl - higiena rąk, zasady dezynfekcji, kontrola i prewencja zakażeń

Flora fizjologiczna

Flora bakteryjna której obecnośc w organizmie jest zjawiskiem prawidłowym, wręcz pożądanym. Kolonizacja flora fizjologiczną dotyczy przewodu pokarmowego orz skóry, wyróżniamy florę stałą i florę przejściową.